Unie zdravotně postižených sportovců České republiky

Kdo jsme:

Unie zdravotně postižených sportovců České republiky, z.s. (dále jen Unie) vznikla v roce 1993 po rozdělení Československa. Unie má nezastupitelné místo v tuzemském sportu handicapovaných – jejím posláním je nejen všestranná podpora a rozvoj sportu zdravotně postižených, ale podporuje také a podílí se na rozvoji tělesné výchovy a turistiky zdravotně postižených všech věkových kategorií na území České republiky.

UZPS je občanským sdružením, které se řídí stanovami, zaregistrovanými u Ministerstva vnitra ČR. Unii tvoří v současné době sedm sportovních asociací, federací a svazů, které reprezentují jednotlivé druhy trvalého zdravotního postižení a které jsou buď řádným nebo přidruženým členem Českého paralympijského výboru (ČPV).

Výjimkou, pokud jde o zastoupení sportovních svazů v UZPS, jsou Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS) a Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS), a to až do doby jejich předpokládané integrace, po níž budou tělesně postižení sportovci zastoupeni v UZPS opět jen jedním svazem.
 

Členové Unie zdravotně postižených sportovců ČR:DOKUMENTYKontakt


Poštovní adresa:
Unie zdravotně postižených sportovců ČR
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6-Břevnov
Emailová adresa: uzps@uzps.cz
Telefon: 233 017 454
Číslo bankovního účtu: 154 987 709 / 0600
Spisová značka:
L 258 vedená u Městského soudu v Praze

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy